O knize a o aplikaci
  Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
Autoři: prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.; RNDr. Václav Cílek, CSc.; PhDr. Vladimír Čtverák;
RNDr. Vojen Ložek, DrSc.; Ing. Ladislav Kašpárek; doc. RNDr. Jarmila Kubíková, CSc.;
RNDr. Jaroslav Obermajer; Radka Schmelzová; Ing. Zdeněk Vašků, CSc.

Odborná redakce doc. RNDr. Jarmila Kubíková, CSc.
Odpovědná redaktorka knižního vydání Daniela Pilařová (Redigo).
Odpovědná redaktorka internetové aplikace Dana Vykoukalová.
Obálka, grafická úprava a sazba knižního vydání Martin Radimecký.

Grafická úprava a zpracování internetové aplikace společnost MoonFace s.r.o., Koubkova 10, Praha 2, moon@moonface.cz.

Vydal Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 za garance Ing. Viléma Žáka,
člena Rady Středočeského kraje v produkci nakladatelství Dokořán, Kováků 10, Praha 5,
dokoran@dokoran.cz.

Odborně zpracovala Agentura ochrany přírody,  středisko Praha, pod vedením ing. Pavla Mudry.Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR