Předmluva
Znak Když jsem kdysi přemýšlel o tom, zda se budu v krajských volbách ucházet o funkci středočeského hejtmana, potřeboval jsem si vnitřně definovat, co mohu pro tento kraj udělat. Musel jsem si proto v logické zkratce promítnout, co všechno vlastně střední Čechy představují, odkud se vzaly, jakou mají historii a z jakých rozmanitých střípků a jinakostí se skládá mozaika území, jež se oficiálně nazývá Středočeský kraj. Sám jsem si v duchu nejprve odpovídal oním často používaným rčením, že střední Čechy jsou pomyslným prstencem kolem Prahy, územím s hlavním městem na jedné straně bezprostředně sousedícím a na straně druhé územím svým charakterem zcela odlišným: územím převážně venkovského rázu, kde po staletí žili lidé obdarovaní zručností, přívětivostí a přirozeným patriotismem.
Kdybych měl jednou větou definovat, jakého kraje že jsem to vlastně hejtman, šlo by mi to velice těžce. Jen namátkou: střední Čechy jsou v mnoha ohledech unikátním přírodním útvarem s významnými přírodními rezervacemi, krajem rozmanitého historického odkazu minulých generací i počátků české státnosti, územím pozoruhodných geologických nalezišť i místem, jímž protékají nejvýznamnější české vodní toky.
Publikace, kterou máte nyní před sebou, se na podobné a další otázky snaží dát mnohem systematičtější a erudovanější odpověď. Kdybych ji měl tenkrát po ruce, moje rozhodování by bylo ještě mnohem jednodušší.

Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR