Chráněná území
. 
Středočeský kraj.
Chráněné krajinné oblasti a maloplošná zvláště chráněná území.


Středočeský kraj
teplomilné doubravy, křoviny 
lesy - dubohabřiny, lužní lesy
lesy - bučiny
teplomilné trávníky
skály, sutě, písčiny
louky
mokřady, vodní společenstva
geologické profily, naleziště
chráněné krajinné oblasti
vodní toky
obce
Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR