Přehled geologických období
  Tabulka geologických ér, period a epoch, které se nalézají ve středních Čechách
(sestavil J. Kříž)
Éra Perioda Epocha Věk (stupeň)  Stáří hranice
v mil. let

 kenozoikum 

kvartér
(čtvrtohory) 

holocén     2,5
pleistocén  würm 
riss
mindel
günz
donau
terciér
(třetihory)
neogén pliocén 26
miocén
paleogén oligocén 65
eocén
paleocén
druhohory křída svrchní maastricht 100
campan
santon
coniak
turon
cenoman
spodní   130
jura     204
trias     245
prvohory perm svrchní   290
spodní  
karbon svrchní stefan 360
westfal
namur
spodni  
devon svrchní   370
střední givet 417
eifel
spodní ems dalej
zlíchov
prag
lochkov
silur svrchní přídolí   443
ludlow ludford
gorst
spodní wenlock homer
sheinwood
llandovery telych
aeron
rhuddan
ordovik svrchní kosov 495
králodvor
beroun
dobrotiv
llanvirn
spodní arenig
tremadok
kambrium svrchní    
střední akad 518
spodní   545
 prekambrium   proterozoikum  neoproterozoikum   štěchovická skupina >600
kralupsko-zbraslavská
skupina
Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR