Shrňme si to

Staré lomy
.
Staré žulové lomy se časem mohou změnit v příjemná přírodní zákoutí, jak ukazuje lom u Bedlna na Jesenicku.
(foto P. Mudra)

Středočeské hornictví má prehistorické kořeny i souvislou tradici trvající posledních tisíc let. Dvakrát zasáhlo do světového vývoje – poprvé v Kutné Hoře, kdy bylo pravděpodobně poprvé na světě dosaženo hloubky 500 m, podruhé v Příbrami, kde šachta Vojtěch poprvé dosáhla hloubku 1 000 m. Rovněž příbramské uranové ložisko představovalo jedno z největších uranových hydrotermálních ložisek světa. Celkové dědictví je rozporuplné – je možné naučit se žít v industrializované krajině, je možné si ochočit opuštěný lom s jezírkem a dvěma čolky, ale bude nutné se další desítky či stovky let potýkat s prostředím kontaminovaným těžbou rud.


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR