Rozvoj měst a sídel
Pohled na pece
.
Pohled na vápenické pece bývalé Vojtěšské hutě (později Koněv) na Kladně. Areál byl založen kolem roku 1860, dnes v něm probíhají demolice a je postupně pohlcován náletovými dřevinami. Kontaminovaná industriální minulost se mění v rozlezlou urbanizaci různých skladovacích ploch.
(foto V. Cílek)


Další osud středočeské krajiny závisí hlavně na rozvoji měst a sídel, na tom, kolik další plochy ještě pohltí lidská sídla, silnice a parkoviště. Zda zvítězí tradiční sociální model města s obvyklými domy a ulicemi, nebo rozvolněná suburbie amerického typu, pro kterou není v malém středočeském prostoru dost místa. Známý rakouský památkář Hans Sedlmayer popsal v eseji Město bez krajiny (1970) proces, který začínáme naléhavě pociťovat i v současných Čechách: „Velké zničení půdy je katastrofou, která se přihodila nejenom v Salzburgu. Výsledkem tohoto zničení je destrukce krajiny městem a jeho druhou stranou je vysídlení starých městských center. Jeho základní hybnou silou je touha obyvatel po zeleni a naopak průnik služeb do města. Obě tyto tendence mají dopad na hustotu dopravy, která zpětně působí na zničení půdy a zároveň zničení města. Mezi půdu a město se vsunulo něco třetího — sídliště a suburbie — co ve starších dobách města neznala. Ta nejsou městem ani půdou, ale beztvárnou aglomerací. Tento proces není vyléčitelný a kazí nejenom původní krajinu, ale také městský život a městského ducha…“

Dálniční most

.
Novodobý dálniční most přes Labe u Libického luhu představuje technickou stavbu, jíž nelze upřít estetické hodnoty, zatímco rozlehlá křižovatka narušuje pás polabských luhů jak svými rozměry, tak hlukem a znečištěním.
(foto P. Mudra)
.
Průhonický zámek a park jsou ukázkou, jak lidské dílo může obohatit jinak jednotvárnou krajinu, naváže-li citlivě na její strukturu.
(foto P. Mudra)


Průhonický zámek
.
Odlesněný prostor vojenského cvičiště Traviny u Mladé. Po roce 1990 se ukázalo, že vojenské prostory patří mezi jedny z nejzajímavějších a v určitých aspektech i mezi nejlépe zachovalé části středních Čech. Pásy tanků obnovují vstavačové louky a louže pro obojživelníky, periodické požáry udržují vřesoviště. V současné době je příroda vojenských prostorů paradoxně ohrožena omezením výcviku.
(foto J. Mikuláš)


Odlesněný prostor


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR