Shrňme si to
Mochna bílá
.
Mochna bílá, typický druh teplých subkontinentálních doubrav.
(foto J. Vávra)


Lesy středních Čech jsou většinou přeměněné, jejich původní listnaté opadavé dřeviny byly hospodářskou činností nahrazeny ekonomicky výhodnějšími jehličnany – smrkem a borovicí. Větší plochy dubohabřin jsou zachovány pouze v Českém krasu a na Nymbursku, luhy v Polabí a bučiny na Křivoklátsku a v Brdech.


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR