Současný stav lesů
Pralesovitá bučina
.
Pralesovitá bučina na Velkém Blaníku.
(foto P. Mudra)
Současný stav lesů je ovlivňován hospodařením podle lesního zákona z roku 1995, který znamenal návrat k maloplošnému hospodaření. Stále význačněji se prosazují snahy o uplatnění všech způsobů hospodaření, které je blízké přírodě. Po restituci majetků se významně změnilo i složení vlastníků. Ve středních Čechách je držba lesní půdy poměrně roztříštěna. Bohužel situace nezkušených vlastníků využili někteří podnikavci k tomu, že provedli drancující těžby bez ohledu na dlouhodobou péči o les, a zničili tak práci předchozích lesnických generací. To je z hlediska pěstování lesů velmi špatné, protože nápravy chyb trvají v lese velmi dlouho. Už proto, že les je jako živý organismus dlouhověký, by k němu měl člověk vždy přistupovat s úctou a pokorou. Jinak se les stane na dlouhou dobu svědectvím ukazujícím lidskou nevzdělanost, momentální chamtivost a jiné nectnosti. Jako dnes my poznáváme chyby našich předků, kterých se v lese dopustili, dnešní generaci lesních hospodářů budou podle stavu lesa posuzovat později jejich vnuci a pravnuci.

  plocha 
kraje 
v ha 
výměra porostní půdy bez VLS v ha  výměra porostní půdy včetně VLS v ha  lesnatost kraje v %  podíl výměry porostní půdy na celkové výměře porostní půdy ČR v %  počet obyvatel kraje
STŘEDOČESKÝ KRAJ 1 101 449 265 032 297 098 27,01 11,50 1 113 149
ČR 7 886 155 2 452 690 2 582 834 32,80 100,00 10 272 503


  podíl státního majetku v %  podíl obecního majetku v % podíl majetku domácností v %   podíl majetku institucí v %  podíl soukromého majetku v %
STŘEDOČESKÝ KRAJ 51,89 17,80 25,81 0,37 4,13
ČR 60,36 17,52 18,91 0,16 3,05
Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR