Shrňme si to
Upolín nejvyšší
.
Upolín nejvyšší jako druh boreální roste na loukách dobře zásobených vodou.
(foto V. Žák)


Čím je tedy květena a vegetace středních Čech významná a čím se odlišuje od jiných regionů? Je tu koncentrace teplomilných lokalit s teplomilnými doubravami a trávníky, srovnatelná pouze s Českým středohořím a jižní Moravou, ve vyšších polohách Brd jsou však současně i přirozené smrčiny a rašeliniště. Na Křivoklátsku a ve Džbánu se nacházejí bučiny a v Českém krasu plošně nejrozsáhlejší dubohabřiny. Podél Labe a jeho soutoku s Vltavou a Jizerou jsou rozsáhlé lužní lesy a tůně. V kaňonovitých údolích prakticky všech řek a potoků protékajících středem Čech najdeme mnohé esteticky působivé skály a sutě, zdobené brzo na jaře trsy tařice skalní. Je tu početná síť velkoplošných i maloplošných chráněných území a přírodních parků. Také proto se jedná o region, který je příjemný pro život početné lidské populace, koncentrované v řadě větších i menších sídel.


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR