V. Ložek
Klimatické oblasti

Podnební poměry středních Čech jsou značně závislé na nadmořské výšce a utváření terénu. Severní část, tedy Polabí včetně přilehlých nízkých pahorkatin a plošin, dolní Povltaví a plošiny táhnoucí se zejména k severozápadu na Slánsko a Podřipsko, patří k nejteplejším oblastem Čech s ročním průměrem teplot mezi 8—9 °C.
Tato teplá oblast ve smyslu Quittova (1971) klimatického členění českých zemí vysílá své výběžky k jihu a jihozápadu do Pražské kotliny, soutokové oblasti Vltavy a Berounky a pak podél Berounky přes Český kras do okolí Berouna a dále proti proudu Litavky až k Žebráku a Hostomicím. Vyznačuje se vegetačním obdobím, které trvá od dubna do září, s průměrem teplot přes 14 °C a nejvýhodnějšími klimatickými podmínkami pro rozvoj obilnářství, což dosvědčuje již její pravěká kolonizace od samých počátků zemědělství před sedmi tisíci lety.

. 
Střídání ročních období v kaňonu střední Vltavy u Štěchovic.
(foto P. Mudra)
Střídání období1
Jižněji ležící pahorkatiny, výše položené plošiny i některé vrchoviny náležejí do takzvané mírně teplé oblasti, v níž ve středočeském prostoru převažují roční průměry teplot mezi 7—8 °C a ve vegetačním období se pohybují obvykle mezi 13—14 °C. Tato podnební oblast se víceméně blíží průměru v celé oblasti českých zemí. K mírně teplé oblasti patří i výše položené okrsky při severní až severovýchodní hranici kraje v předpolí Českého ráje a na Mnichovohradištsku.
. 
Střídání ročních období v kaňonu střední Vltavy u Štěchovic.
(foto P. Mudra)
Střídání období2
Chladná oblast vyznačená nižšími průměry teplot je zastoupena jen v podobě menších ostrůvků v nejvyšší části Brd řádově v polohách nad 700 m a rovněž při jižní hranici kraje v oblasti Čertova břemene a tzv. České Sibiře. Z těchto poloh zatím nemáme dostatek dlouhodobých měření, takže nelze vytknout bod, který by byl ve středních Čechách nejchladnější. Naopak nejteplejšími místy jsou krom Prahy, kde jsou teploty zvýšené místním velkoměstským klimatem, okrsky v oblasti Polabské nížiny mezi Kolínem a Poděbrady, v nichž se teploty během roku pohybují až kolem 9 °C a ve vegetační době dosahují průměru přes 15 °C (Poděbrady 15,2 °C).
. 
Střídání ročních období v kaňonu střední Vltavy u Štěchovic.
(foto P. Mudra)
Střídání období3


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR