Postavení a role středních Čech
Okolí hradu Kokořína
.
Zalesněnou pískovcovou tabulí v okolí hradu Kokořína lemuje na severu kulisa sopečných vrchů. (foto P. Mudra)
Vezmeme-li v úvahu geologickou stavbu, vegetační a klimatické poměry, vynikne zvláštní úloha středních Čech jako uzlové oblasti, kde se stýkají nejenom základní geologické jednotky vytvářející českou zemi — česká křídová pánev, Barrandien, permokarbonské pánve, středočeský pluton a proterozoikum, ale také tři hlavní klimatické oblasti — teplá, mírně teplá a chladná a na ně navazující fytogeografické oblasti: termofytikum (oblast teplomilné květeny), mezofytikum (oblast zonální středoevropské květeny) i oreofytikum (ostrov horské květeny ve Vysokých Brdech). Sušší a teplejší oblast je na sever od Prahy: převládají tam černozemě a krajina je soustavně osídlena po dobu alespoň sedmi tisíc let. Vlhčí a studenější část se táhne na jih od Prahy, převládají v ní hnědé půdy a krajina byla často kolonizována až od středověku. Hranice těchto dvou „krajin“ probíhá Hřebeny přibližně přes staroslavný Vyšehrad dál k Průhonicím, Kostelci nad Černými Lesy a k Malešovu u Kutné Hory.

Ve světle těchto údajů je patrné, že Praha není středem Čech náhodou, ale opakovanou nutností danou přírodními, geomorfologickými, klimatickými i půdními podmínkami. I kdyby zanikla, tak centrum budoucí země bude nejspíš ležet někde v jejím prostoru. V soutokové oblasti však leží nejenom toto mocenské a kulturní centrum celé české kotliny, ale také základní české biocentrum. Nemá tvar oválu, ale spíš chobotnice, jejíž každé rameno směřuje svým velkým údolím do pohraničních oblastí.
.
Náhorní pahorkatiny v jižní části středních Čech protínají romantické kaňony větších řek, jak ukazuje vstup do údolí střední Vltavy u Zbraslavi, chráněný zleva keltským oppidem - dnešním Hradištěm nad Závistí.(foto P. Mudra)
Vltava u Zbraslavi


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR