Shrňme si to
V ploché krajině u Nymburka
.
V ploché krajině u Nymburka jsou černozemě vyvinuté na hutných slínech, což vede na jaře k podmáčení.
(foto V. Cílek)
Půda je místem, ve kterém se protínají vlivy geologického podloží, reliéfu, vegetace a života vůbec s časem a lidskými aktivitami. Víme již, jak rozmanité jsou ve středních Čechách všechny tyto faktory, a podobně bohatý a rozrůzněný je i zdejší půdní pokryv.


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR