Shrňme si to
Podlešínská skalní jehla
.
Podlešínská skalní jehla je pevnou partií karbonských pískovců, které v jejím okolí dávno zvětraly a padly za oběť odnosu.
(foto P. Mudra)
Zdánlivě monotónní reliéf středních Čech je ve skutečnosti výslednicí krajinotvorných vlivů, jež zde viditelně působí asi 100 milionů let. Při tvorbě reliéfu hrály hlavní roli erozní procesy (dekonstrukce krajiny). Zásadními přelomovými obdobími jsou rozhraní starších a mladších třetihor a kvartér. V prvním z nich došlo k intenzivní tektonické činnosti, rozlámání paroviny, výzdvihu, náklonu a selektivní erozi krajinných segmentů. Během posledního milionu let vznikly skalnaté říční kaňony. Jinak jsou střední Čechy sice malé, ale pestré, což je bohužel na překážku mnoha současným lidským aktivitám.


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR