Shrňme si to
Zkamenělina ryby
.
Zkamenělina ryby z vehlovických opuk na Mělnicku.
(podle A. Friče z roku 1879)
Toto hodnocení vypadá, jako bychom naši domácí přírodu přeceňovali, ale přiznejme si, že středočeské profily proterozoikem, paleozoikem, mezozoikem a o něco méně kvartérem mají buď evropský, nebo i světový význam. Nelze tajit, že pražské okolí představuje i v nadnárodním měřítku velký unikát, za kterým míří geologové a paleontologové z celého světa. Ze světového hlediska jsou nejméně zajímavé třetihory s Řípem, i když sutě na úpatí mnoha kopců teprve čekají na své vědecké zhodnocení.


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR