"Vše, co vůkol spatřujeme, podrobeno jest neustálým proměnám… Bedlivým pozorováním skal a vůbec povrchu zemského ve všech dílech světa jest již tolik látky nahromaděno, že si dle toho dosti jasný obraz zponenáhlého vývinu celé země sestrojiti můžeme. Ke krajinám v tomto ohledu nejlépe známým náležejí Čechy a Morava…"

J. Krejčí: Geologie čili nauka o útvarech zemských, 1877V. Ložek, V. Cílek
Geologie krajiny
 
. 
Stěny stlačených proterozoických vyvřelin jílovského pásma ve vltavském meandru u Ztracenky: dole vlevo skalní hřebeny Vosin, skalní defilé Kobylích drah v horní části snímku.
(foto P. Mudra)
Stěny stlačených proterozoických vyvřelin

Udělejme si myšlenkový pokus - představme si širší okolí evropských hlavních měst, jako jsou třeba Berlín, Bratislava, Paříž, Londýn či Helsinky, a popišme jejich geologickou stavbu. V mnoha případech je pozoruhodná, ale téměř vždy je monotónní, je to variace na jedno téma - na druhohorní vápence, na ledem zbroušené žuly nebo ploché aluviální pláně. Rovněž geologické průvodce vycházejí již déle než jedno století jen ve dvou evropských městech - v Paříži a v Praze. V žádném jiném evropském hlavním městě není možné vybudovat bohatou paleontologickou a mineralogickou sbírku ze sběrů učiněných v dosahu městské dopravy. Krajina středních Čech je zdánlivě "homogenizována" reliéfem, převládající plochou parovinou se zaříznutými údolími, ale tato zdánlivá monotónnost ve skutečnosti ukrývá neobvykle pestrý geologický podklad. Ve středních Čechách se setkávají hlavní geologické jednotky Čech, a to v rozmezí téměř jedné miliardy let a v mnoha případech v podobě souboru geologicky bohatých profilů. Udělejme si alespoň rámcový přehled o hlavních geologických lokalitách a obdobích středních Čech.
Významní čeští trilobiti v díle otce české geologie J. Krejfčího. (xylografie z roku 1877)

Významní čeští trilobiti v díle otce české geologie J. Krejfčího. (xylografie z roku 1877)
Významní čeští trilobiti v díle otce české geologie J. Krejfčího. (xylografie z roku 1877)
Významní čeští trilobiti v díle otce české geologie J. Krejfčího. (xylografie z roku 1877)
.
Významní čeští trilobiti v díle otce české geologie J. Krejčího. (xylografie z roku 1877)


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR