„Čechy byly po staletí předmětem výjimečně silného patriotismu a lásky. Historické okolnosti vyžadovaly plnou identifikaci člověka s tímto krajem, ale zároveň země jako taková poskytovala ,češství‘ zvláštní identitu.“

Christian Norberg-Schulz: Genius loci, 1979V. Ložek, V. Cílek
Krajina pro znalce
 .
Pohled z Vysokého Chlumce na Středočeskou pahorkatinu, typickou krajinu jižní poloviny středních Čech s mozaikou polí, luk, lesů a menších obcí, kterou vytvořil člověk na místě dávných pralesů.
(foto P. Mudra)
Pohled na Středočeskou pahorkatinu
Široká niva Labe
.
Široká niva Labe se starými rameny – labišťaty, luhami a luhy je příkladem charakteristické krajiny v nížině, jakou v Čechách najdeme jen v Polabí (Hrbáčkovy tůně).
(foto P. Mudra)

Střední Čechy jsou krajinou pro znalce. Málokterá oblast v Evropě má tak bohatý geologický podklad a z hlavních měst jej nemá vlastně žádné. Jen samotná Praha může bohatstvím a pestrostí své květeny a drobné zvířeny soupeřit s kteroukoli chráněnou krajinnou oblastí, přičemž Středočeský kraj jako celek je daleko předčí. Ve středních Čechách nalezneme většinu přírodních hodnot středoevropského prostoru, ale obvykle jen v „malém“ vydání. Přírodovědnou osou středních Čech jsou navzájem se dotýkající celky Českého krasu, Brd a Křivoklátska, ale stovky rezervací leží i v ostatních krajinách tohoto regionu. Některé jsou jen pár arů velké — jedna skála nad údolím, jedna zamokřená louka v nedozírných polích, odříznutý říční meandr. A tyto ostrůvky „přírody“ často leží kousek od rušné silnice nebo jsou obklopené neustále vylepšovanými chatami. Středočeská krajina zároveň prošla během posledního století obrovskou urbanizací, industrializací a úpravami pro velkoplošné zemědělství. Mnohé její úseky proto připomínají smetiště, nezřídka se však za posledním skladem či vepřínem skrývá nějaký přírodní div. Středočeská krajina je zvláště v okolí měst souostrovím zázraků utopených v industriální šedi, ale jinde nabývá krajinné monumentality hodné A. Kosárka či J. Mánesa.Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR